Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie is er helemaal terug

In gesprek met Irene Wensveen | 13 maart 2015

Het heeft recent flink bewogen bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Op het Forum Vakantieparticipatie in Gent vroegen aanwezigen zich hardop af of het Fonds überhaupt nog bestond. 'Zeker wel', bevestigt gloednieuw coördinator Irene Wensveen. 'We zijn terug van even weggeweest en mikken dit jaar op een nog groter engagement van zowel commerciële als niet-commerciële aanbieders.' Irene deelt haar Forumervaringen en de voornaamste nieuwe spelregels bij het Fonds. 

Belangrijke dag voor het Fonds

'Het Forum was voor ons Fonds een belangrijk evenement', vertelt Irene. 'Enerzijds om te netwerken en Vakantieparticipatie beter te leren kennen. Anderzijds om het misverstand uit de wereld te helpen dat we niet langer zouden bestaan. Het klopt wel dat we een tijd inactief zijn geweest. Vorig jaar constateerde mijn voorganger dat we met het jaarbudget van de Vlaamse Overheid geen volledige jaarcyclus meer konden werken. In diezelfde periode zijn de coördinator en stafmedewerker uit dienst getreden. De werking van het Fonds is daardoor in september stilgelegd. In januari heb ik als nieuwe coördinator de draad weer opgepikt, samen met mijn collega’s Nabila en Nizar.'

Team Fonds Vrijetijdsparticipatie
Het nieuwe team van het Fonds Vrijetijdsparticipatie: Nabila, Irene en Nizar .

 

Inhaalslag

Het jonge team blikt terug op drukke maanden. 'We hebben ons ingewerkt in de werking van het Fonds en in de nieuwe spelregels die eind 2014 zijn bepaald. Ook in de partneronderhandelingen maakten we een flinke inhaalslag. Sinds februari ontvangen we weer aanvragen voor tussenkomsten.

En hoe het met de spelregels zit? 'Sommige bleven ongewijzigd, anderen zijn nieuw', aldus Irene. 'Het volledige overzicht vind je op onze website. In een notendop: we blijven voor 80 procent tussenkomen bij niet-commerciële zelfgekozen activiteiten. Gezien de grenzen van ons werkingsbudget hebben we bovenlokaal wel andere keuzes gemaakt. Zo vragen we nu zowel aan commerciële als niet-commerciële partners grotere kortingen, als een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het merendeel reageert daar positief op. We streven dit jaar naar sociale tarieven die 20 tot 40 procent van de oorspronkelijke prijs bedragen. Vroeger was dat 20 procent. De toegangsprijzen na tussenkomst kunnen daardoor dus wel wat hoger liggen dan vroeger.'

Samen structurele verlichting bieden

'Ieder jaar gaat een aanzienlijk deel van ons budget voor zelfgekozen activiteiten  naar sportlidmaatschappen', legt Irene uit. 'Omdat september een extra dure maand is, biedt onze tussenkomst voor veel gezinnen een enorme structurele verlichting. Ze rekenen er echt op. Dit jaar gaan we ook nog gerichter doorverwijzen naar Vakantieparticipatie voor activiteiten die in de gids staan. Voor kampen die niet in de gids staan, blijven we tussenkomen. Denk bijvoorbeeld aan voetbalkampen, verbonden aan een clublidmaatschap waarvoor we tussenkomen.’

Naast Vakantieparticipatie ziet Irene ook in Rap op Stap een belangrijke speler op het vlak van participatie. 'Vorig jaar heeft Rap op Stap ruim 1000 mensen naar het Fonds toe geleid. Een knap resultaat waar we dankbaar om zijn. De drempel om aan te sluiten bij een armoedevereniging is dikwijls nog hoog voor mensen met een beperkt budget. Rap op Stap bereikt een doelgroep die andere lidorganisaties niet altijd bereiken. We merken trouwens dat steeds meer mensen individueel of in duo aan activiteiten deelnemen. Met buddywerkingen wordt dus duidelijk op een reële nood ingespeeld.'

"Rap op stad en buddy-activiteiten spelen in op een reële nood" 

Tips, vragen en dromen

Wat Irene en Nizar mee naar huis namen van het Forum? ’We hoorden hoe belangrijk het is dat we blijvend tussenkomen voor vervoer en we kregen veel tips en vragen rond tussenkomst bij specifieke activiteiten. Ook de vraag naar een Waals aanbod blijft groot, zowel bij het Steunpunt als bij het Fonds. Uit de verhalen en cijfers begrepen we ook dat de financiële drempel voor velen nog steeds hoog is, zelfs met korting. Ongeveer de helft van de vakanties via Vakantieparticipatie wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van organisaties, familie en vrienden. Ik vraag me af of dat ook zo is voor activiteiten waarbij het Fonds tussenkomt en wil dat graag onderzoeken.'

'Dit jaar zien we er in ieder geval op toe dat minimum twee derde van de deelnemers aan groepsactiviteiten effectief in armoede leeft. We dromen van een zowel inhoudelijk als financieel nog toegankelijker aanbod, zowel van gesubsidieerde als commerciële aanbieders. Bij die denkoefening zitten we als partner met plezier mee rond de tafel.'

Irene Wensveen

In gesprek met

Irene Wensveen is de nieuwe coördinator van het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Het Fonds zorgt ervoor dat mensen in armoede kunnen deelnemen aan cultuur, jeugd en sportactiviteiten.

Info over hoe het Fonds werkt en waarvoor je tussenkomst kan aanvragen vind je op www.fondsvrijetijdsparticipatie.be

Dit verhaal werd gepubliceerd op 13 maart 2015 in de categorie Vrije tijd.

Neergepend door

Lien van Laere is nieuw(s)maker voor het netwerk Vakantieparticipatie. Ze is gebeten door mensen en hun verhalen. Heb je zelf een verhaal dat je graag deelt? Neem contact met onze redactie. Samen maken we er nieuws van.

Copyright © 2020 Steunpunt vakantieparticipatie | Disclaimer | Privacy |